Boknings- och ordningsregler

Allmänt 

I samband med att ni gör en bokning hos oss kommer vi samtidigt överens om villkoren beskrivna nedan.

Vi har ganska tuffa regler vad gäller avbokningar och dylikt. Å andra sidan tar vi inte ut några boknings- eller ändringsavgifter. Skulle något tråkigt hända som gör att ni måste ändra era reseplaner är det i första hand en fråga mellan er och ert försäkringsbolag.

Bokningsreglerna hos oss kan skilja sig lite åt beroende på vad det är ni har bokat. Generellt kan man säga att vi inte accepterar avbokningar efter att en bokning är helt eller delvis betald. Betalda medel betalas ej tillbaka.

Däremot försöker vi vara tillmötesgående när det gäller datumändringar av bokningar. En bokning kan om den flyttas öka i pris beroende på aktuellt prisläge, den kan dock aldrig gå ned i pris.

Våra bokningsregler gäller när ni bokar direkt med oss. Vid bokningar där en tredje part (ex. booking.com, hotels.com) är inblandade kan de ha egna regler utöver våra.

När ni bokar via en tredje part är det i grunden tredje part som ni skall kontakta för eventuella ändringar i er bokning.

För alla bokningar hos oss gäller att du som bokar måste vara myndig.

Er bokning blir definitiv när ni gjort en del-/slutbetalning.

Bokningsregler

 • Betalda eller delbetalda bokningar återbetalas ej vid avbokning, inga undantag.

 Vid fakturering

Lågsäsong/normalsäsong

 • Slutbetalning senast 5 dagar innan ankomst. Ingen avbokning eller återbetalning efter del- eller slutbetalning.
 • Vid bokning mindre än 14 dagar innan ankomst debiterar vi hela kostnaden direkt via kortbetalning. Ingen avbokning eller återbetalning.
 • Om er bokning ej betalas i tid avbokas den automatiskt. Ingen återbetalning av eventuellt erlagda avgifter sker.

Högsäsong

 • Slutbetalning senast 30 dagar innan ankomst. Ingen avbokning eller återbetalning efter del- eller slutbetalning.
 • Vid bokning mindre än 30 dagar innan ankomst debiterar vi hela kostnaden direkt via kortbetalning. Ingen avbokning eller återbetalning.
 • Om er bokning ej betalas i tid avbokas den automatiskt. Ingen återbetalning av eventuellt erlagda avgifter sker.

Grupper/Lägerbokningar

 • 31 dagar eller mer före ankomst:
 • Fri avbokning, anmälningsavgiften återbetalas dock inte.
 • 15-30 dagar före ankomst:
 • Vi debiterar er 50% av bokningens värde.
 • 14 dagar eller mindre före ankomst:
 • Vi debiterar er 100% av bokningens värde.

Vid större evenemang eller särskilda tidpunkter kan andra bokningsregler gälla. Bokningar gjorda hos agenter/resebyråer kan ha särskilda bokningsregler.

Ordningsregler

 • Rökning är ej tillåtet på hotellet. Överträds detta debiteras gästen 5000 SEK plus eventuella kostnader för utlöst brandlarm med mera.
 • På rummen får endast de gäster som rummet har bokats för vistas.
 • Efter klockan 22:00 (söndag-torsdag) och 23:00 (fredag & lördag) skall det med hänsyn till alla gäster vara tyst på rummen och i korridorerna. Övrig tid skall hänsyn till andra gäster tas vad gäller ljudnivåer.
 • Hotellet har rätt att kräva ersättning av bokaren eller gästen för förstörd inredning, samt ersättning för onormala städkostnader och sanering.
 • Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din bokning får du ersätta dessa.
 • Gäst som utlöst brandlarm debiteras kostnad för utryckning.
 • Hotellet äger rätt att avvisa gäster från hotellet som uppträder störande, eller inte följer de regler som gäller för vistelsen.
 • Gäster som blivit avvisade har ingen rätt till ersättning eller återbetalning.